document-428331_1280

Czy można dochodzić odszkodowania pomimo braku stwierdzenia przestępstwa?

Przepis art. 442 z indeksem 1 § 2 k.c. zakłada, że termin przedawnienia roszczeń, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, wynosi lat dwadzieścia od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co jednak, jeżeli postępowanie karne nie toczyło się lub nie istnieje wyrok skazujący?

Jak stwierdził Sąd Najwyższy – Izba Cywilna z dnia 10 czerwca 2016 r. (IV CSK 647/15), „Jeżeli co do konkretnych czynów nie było prowadzone postępowanie karne lub nie ma prawomocnego wyroku skazującego, wydanego w postępowaniu karnym stwierdzającego popełnienie przestępstwa, którym została wyrządzona szkoda, nie ma przeszkód, aby sąd cywilny w ramach procesu odszkodowawczego samodzielnie ustalił czy działanie sprawcy wyrządzające szkodę nosi znamiona przestępstwa jako przesłanka zastosowania dłuższego terminu przedawnienia”.

W tej sytuacji stwierdzić należy, że brak wyroku skazującego za popełnienie zbrodni lub występku, nie pozbawia możliwości dochodzenia odszkodowania, gdyż okoliczność tę może potwierdzić sam Sąd.

adw. Paweł Mąka

wpis do bloga: 7 marca 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *