wallet-2668571_1280

Pierwsze kroki po otrzymaniu nakazu zapłaty

Co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym? Czy oznacza to, że należność określoną w tytule wykonawczym należy zapłacić? Okazuje się, że często nie, ponieważ można uchylić się od zapłaty takiego „długu”, jednak konieczne jest podjęcie określonych czynności. W pierwszej kolejności winno się sprawdzić, czy roszczenie nie jest przedawnione.

Otrzymanie nakazu zapłaty wcale nie oznacza, że sprawa jest zakończona (często panuje przekonanie wśród pozwanych, że „nic nie da się zrobić”. Jednak da się. W terminie dwóch tygodni, od dnia doręczenia nakazu zapłaty, pozwany może wnieść sprzeciw. Czy warto? Jak pokazuje praktyka, okazuje się, że tak. W praktyce często zdarza się bowiem, że powód składa roszczenie przedawnione, tj. takie, którego nie można egzekwować przymusowo.

Jak wynika z mojej praktyki, w szczególności fundusze inwestycyjne, takie jak Ultimo, czy Prokura, decydują się na składanie pozwów w sprawie roszczeń przedawnionych. Nie oznacza to jednak, że pomimo tego, iż roszczenie jest przedawnione, sąd nie wyda wyroku zasądzającego – jeżeli stwierdzi istnienie roszczenia, wyda wyrok zasądzający.

Koniecznym jest zgłoszenie zarzutu przedawnienia, gdyż Sąd nie bierze zarzutu przedawnienia z urzędu, a jedynie na zarzut. Dlatego jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym krokiem po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu powinno być sprawdzenie, czy roszczenie nie jest przedawnione. Zgłoszenie skutecznego zarzutu przedawnienia w sprzeciwie lub kolejnym piśmie (można go zgłosić również ustnie na rozprawie) spowoduje,  że sąd takie powództwo oddali, nawet pomimo tego, że w rzeczywistości zaciągnęliśmy takie zobowiązanie (np. kredyt) i go nie spłaciliśmy.

Co do samego terminu przedawnienia roszczeń, w przypadku tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi trzy lat.

W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ustalić, czy zgłoszenie zarzutu przedawnienia będzie skuteczne.

adw. Paweł Mąka

wpis do bloga: 4 maja 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *