odszkodowanie z OC sprawcy a naprawa oryginalnymi częściami

Odszkodowanie z OC sprawcy a naprawa oryginalnymi częściami

Czy jeśli mój pojazd zostanie uszkodzony w trakcie kolizji drogowej, to czy odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy powinno pozwalać na naprawę oryginalnymi częściami? Odpowiedź brzmi: TAK, pod pewnymi warunkami.

Co do zasady, poszkodowany może żądać przywrócenia stanu pojazdu, jaki istniał przed wypadkiem. Odszkodowanie powinno obejmować celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli w pojeździe mieliśmy zamontowane oryginalne części, zdaniem autora wpisu możemy domagać się naprawy na oryginalnych częściach (tylko takie przywrócą stan sprzed wypadku).

Omawianą kwestią zajmował się Sąd Najwyższy, który w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11), który po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Ubezpieczonych we wniosku z dnia 19 października 2011 r., RU/287/BCH/11,
„Czy w świetle art. 363 § 1 KC w związku z 361 § 2 KC, poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?”
podjął uchwałę:
„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. „.

Przenosząc powyższe do omawianej kwestii, ubezpieczyciel będzie mógł obniżyć wysokość odszkodowania, jeżeli zastosowanie nowych oryginalnych części spowoduje wzrost wartości. Będzie to miało miejsce, jeżeli przykładowo oryginalne części, które są zamontowane w naszym pojeździe, były już uszkodzone przed zdarzeniem. Wówczas może się okazać, że dzięki naprawie na oryginalnych częściach, wartość pojazdu wzrośnie, a poszkodowany uzyska z tego tytułu korzyść.

adw. Paweł Mąka

wpis do bloga: 23 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *