headlamp-2940_1280

Czy podatek VAT wchodzi w skład szkody?

Czy podatek VAT wchodzi w skład szkody likwidowanej z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego? Odpowiedź na to pytanie dał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06.

Interpretację przepisów w tym zakresie wydał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów. Zgodnie z nią, Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to co do zasady możesz pomniejszyć wartość szkody poprzez odliczenie podatku VAT np. za zakupione części samochodowe lub wykonaną usługę, w związku z czym przyjmuje się, że dla przedsiębiorców, należne odszkodowanie przyznane z ubezpieczenia OC sprawcy pomniejszone jest o wartość podatku od towarów i usług (VAT).

adw. Paweł Mąka

wpis do bloga: 5 grudnia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *