adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
rozwody olsztyn Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postępowanie sądowe

Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym – postępowanie sądowe

Pokrzywdzonym w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego jest to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo (art. 49 § 1 k.p.k.).

O prawach pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego pisałem tutaj. W niniejszym wpisie przybliżę uprawnienia jakimi dysponuje pokrzywdzony na etapie postępowania sądowego.

W toku postępowania sądowego pokrzywdzonemu przysługuje:

  1. prawo złożenia oświadczenia o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie to trzeba złożyć do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej (art. 53 i 54 § 1 k.p.k.),
  2. prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 49a k.p.k.),
  3. prawo wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 § 1 k.p.k.),
  4. prawo wzięcia udziału w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania (art. 341 § 1 k.p.k.),
  5. prawo wzięcia udziału w posiedzenie w przedmiocie skazania oskarżonego bez rozprawy (art. 343 § 5 k.p.k.),
  6. prawo do niewyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego (art. 387 § 2 k.k.),
  7. jeżeli pokrzywdzony występuje w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego ma prawo do składania wniosków dowodowych, a także prawo do złożenia środka zaskarżenia od orzeczenia wydanego przez sąd I instancji.

Jak wynika z powyższego, w praktyce, najistotniejszym uprawnieniem jest złożenie oświadczenia o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, dzięki czemu pokrzywdzony uzyskuje możliwość realnego wpływu na kształt prowadzonego postępowania oraz treść ostatecznego orzeczenia.

adw. Wojciech Piłat

 

Wpis aktualny na dzień 27 lipca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *