adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo karne

1. Obrona na etapach postępowania karnego i karnego skarbowego:

 • przygotowawczego: ochrona interesów podejrzanego w toku śledztw i dochodzeń, w szczególności udział w przesłuchaniach oraz posiedzeniach aresztowych sądów;
 • sądowego: reprezentacja na posiedzeniach i rozprawach;
 • po jego prawomocnym zakończeniu: kasacje, wznowienie postępowania.

2. Obrona na etapie postępowania wykonawczego:

 • składanie wniosku o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • składanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary;
 • składanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • składanie wniosku o wyrok łączny;
 • reprezentowanie przed sądem w w/w sprawach karnych.

3. Obrona w sprawach o wykroczenia.

4. Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych:

 • sporządzanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, interwenienta.

5. Sprawy związane z Europejskim Nakazem Aresztowania.

prowadzenie spraw karnych Vis Legis