adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach o:

  • rozwód;
  • separację;
  • alimenty, w tym również o ich podwyższenie lub obniżenie;
  • pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • podział majątku wspólnego małżonków.