rezygnacja z zakupionej wycieczki

Czy trzeba płacić odszkodowanie za rezygnację z zakupionej wycieczki?

Czy można zrezygnować z zakupionej wycieczki przez internet powołując się na prawa konsumenta?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a konkretnie art. 27, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Czy konsument, który kupił przez internet wycieczkę będzie mógł odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny? Niestety nie.

Zgodnie bowiem z art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

W związku z powyższym, odstąpienie od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych bez podawania przyczyny, jest niemożliwe w oparciu o prawa konsumenta. Operatorzy turystyczny zazwyczaj zawierają w treści umów umowne prawo odstąpienie, które wiąże się jednak zazwyczaj z obowiązkiem zapłaty odstępnego (coś w rodzaju odszkodowania dla biura podróżny).

Powyższe zastrzeżenie czynione jest jednak jedynie w oparciu o założenie, że konsument zamierza odstąpić od umowy bez przyczyny (mówiąc kolokwialnie – rozmyślił się). Nie można jednak wykluczyć, że będą inne podstawy do odstąpienia od umowy, np. wynikające z innych ustaw np. o usługach turystycznych.

adwokat Paweł Mąka, Kancelaria Adwokacka VIS LEGIS Olsztyn

wpis do bloga: 18 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *