Prawo cywilne

1. Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach o:

  • zapłatę;
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie;
  • odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym;
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną.

2. Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.

Odszkodowania Olsztyn