adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo karne

1. Obrona na etapach postępowania karnego i karnego skarbowego:

 • przygotowawczego: ochrona interesów podejrzanego w toku śledztw i dochodzeń, w szczególności udział w przesłuchaniach oraz posiedzeniach aresztowych sądów;
 • sądowego: reprezentacja na posiedzeniach i rozprawach;
 • po jego prawomocnym zakończeniu: kasacje, wznowienie postępowania.

2. Obrona na etapie postępowania wykonawczego:

 • składanie wniosku o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania kary;
 • składanie wniosku o przerwę w odbywaniu kary;
 • składanie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • składanie wniosku o wyrok łączny;
 • reprezentowanie przed sądem w w/w sprawach karnych.

3. Obrona w sprawach o wykroczenia.

4. Reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych:

 • sporządzanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, interwenienta.

5. Sprawy związane z Europejskim Nakazem Aresztowania.

prowadzenie spraw karnych Vis Legis

 

W przypadku jakichkolwiek postępowań na gruncie prawa karnego, dobrze jest zdecydować się na profesjonalną pomoc. Prawnik jest w stanie skutecznie pomóc, doradzając odpowiednie kroki, a także reprezentując klienta na każdym etapie postępowania. Kancelaria prawna Vis Legis oferuje obronę klientów w postępowaniach na gruncie postępowania karnego oraz postępowania karnego skarbowego. Działania prawników nie ograniczają się jednak tylko i wyłącznie do występowania przed sądem – fachową pomoc można uzyskać już na etapie przesłuchań wstępnych i postępowania przygotowawczego.

Na stronie internetowej http://www.adwokaciolsztyn.pl  można znaleźć informacje na temat kompleksowej obsługi prawnej na gruncie prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Pomoc prawników może dotyczyć m.in. postępowania przygotowawczego – na tym etapie profesjonalny pełnomocnik zadba o ochronę interesów podejrzanego w toku śledztw i dochodzeń. Pomoże w przypadku przesłuchań, a także podczas posiedzeń aresztowych. Jeżeli sprawa ostatecznie trafi do sądu, pomoc będzie obejmowała reprezentowanie klienta na posiedzeniach i rozprawach. W razie niekorzystnego wyroku, pomoc adwokatów również może okazać się nieodzowna. Kancelaria adwokacka Vis Legis oferuje prowadzenie apelacji, wznowień postępowania, a także kasacji – ten ostatni punkt jest niezwykle istotny, gdyż w przypadku postępowań przed Sądem Najwyższym prawo nakłada na strony obowiązek skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Duże doświadczenie adwokatów z kancelarii Vis Legis sprawia, że wszystkie czynności przed odpowiednimi organami oraz sądami są przeprowadzone na najwyższym poziomie, prawnicy działają w interesie klienta, rozmowy z pełnomocnikiem są objęte tajemnicą adwokacką, a dzięki wprawie adwokatów można przyjąć najlepszą możliwą linię obrony.

W jakiej sprawie można skorzystać z pomocy adwokata z kancelarii Vis Legis? Praktycznie w każdej, w której podejmujemy określone działania prawne oraz w sytuacjach, gdy w jakiś sposób pojawiają się wątpliwości prawne, w tym również wątpliwości dotyczące prawa karnego. Prawnicy przygotują na przykład wniosek o odroczenie kary, wniosek o warunkowe zawieszenie kary, wniosek o przerwę w odbywaniu kary, wniosek o wyrok łączny. Co ciekawe, jeżeli w grę wchodzi prawo karne, nie tylko oskarżony, czy podejrzany mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy. Porada profesjonalnego pełnomocnika może okazać się również potrzebna w przypadku strony pokrzywdzonej – w takiej sytuacji na przykład prawnik sporządzi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (na polecenie osoby, chcącej przestępstwo zgłosić), pismo dotyczące zaskarżenia postanowienia o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia śledztwa, czy też może reprezentować stronę pokrzywdzoną jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. W kancelarii prawnej Vis Legis znajdziemy również profesjonalną pomoc, dotyczącą spraw związanych z prawem karnym w ujęciu międzynarodowym – są to m.in. sprawy związane z Europejskim Nakazem Aresztowania, czy sytuacje, gdy popełnia się przestępstwo za granicą.