adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach o:

  • rozwód;
  • separację;
  • alimenty, w tym również o ich podwyższenie lub obniżenie;
  • pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
  • podział majątku wspólnego małżonków.

Postępowania na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego to często sprawy szczególnie skomplikowane, których trudność przejawia się nie tylko w odniesieniu do określnych przepisów, ale również samej istoty sprawy, czyli kwestii do których trzeba podejść mając na względzie dobro osób zaangażowanych w sprawę. Wszelkiego rodzaju sprawy, związane z rozwodami, władzą rodzicielską, czy alimentami to sprawy, w przypadku których trzeba kłaść szczególny nacisk na dobro osób małoletnich (jeżeli postępowania ich dotyczą). Dlatego właśnie nieodzowna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Adwokaci z kancelarii Vis Legis zapewnia kompleksową obsługę spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomoc prawna jest skuteczna oraz cechuje się poszanowaniem wartości, dyskrecją oraz zaakcentowaniem najważniejszych aspektów, jakimi są: dobro stron postępowania oraz ograniczenie problemów dla małoletnich.

Przykładem postępowania na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego są rozwody i separacje. W obu sprawach rozprawy mogą być trudnym przeżyciem dla stron, dlatego profesjonalna pomoc może wiele zmienić, a także zaważyć na losach postępowania. Na tego typu rozprawach istotne są zarówno wyjaśnienia stron, jak i wnioski dowodowe, zwłaszcza w przypadku orzekania o winie. Prawnicy z kancelarii Vis Legis mają duże doświadczenie w tym zakresie i są w stanie pomóc w szybkim załatwieniu sprawy – minimalizując ilość rozpraw tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Po orzeczeniu rozwodu w wielu przypadkach pojawia się problem dotyczący podziału majątku wspólnego małżonków. W tym przypadku, jeżeli nie dojdzie do porozumienia, sprawa może być bardzo skomplikowana. Również w tym zakresie można uzyskać w kancelarii Vis Legis profesjonalną pomoc oraz liczyć na korzystne rozstrzygnięcie sprawy – dzięki znajomości tych zagadnień w praktyce, adwokaci są w stanie już na początku określić, jakie roszczenie będzie zasadne oraz jakie będą losy sprawy.

Istotną kwestią są również sprawy o alimenty – w tym również o ich zniesienie, podwyższenie lub obniżenie. Dzięki profesjonalnej pomocy można dostosować wysokość alimentów do potrzeb oraz do możliwości finansowych zobowiązanego. Dzięki doświadczeniu w sprawach tego typu adwokaci są w stanie ocenić możliwość powodzenia danego przedsięwzięcia. O alimenty mogą wystąpić nie tylko małoletni. Temat dotyczy również osób pełnoletnich, kontynuujących naukę oraz np. rodziców, którzy bez pomocy finansowej dzieci nie są w stanie się utrzymać. W tym zakresie również można otrzymać pomoc oraz informacje, czy w tym przypadku roszczenie jest zasadne.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego to również ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Szczególnie ta druga sprawa może wydawać się trudna, jednak jest podstawą do ustania obowiązku alimentacyjnego. Dzięki szybkiemu działaniu (w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa szczególnie istotne są terminy) można skutecznie przeprowadzić sprawę oraz zminimalizować problemy dla obu stron postępowania.