adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo administracyjne

1. Zastępstwo prawne przed:

 • organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2. Sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.

 

Prawo administracyjne jest to zespół norm, które określają funkcjonowanie działalności administracyjnej. Normy prawa administracyjnego posiadają jedną podstawową cechę, a jest nią to, że w prawie administracyjnym jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania. Prawa administracyjne składa się z trzech podstawowych elementów, do których należy zaliczyć: prawo procesowe, prawo materialne, jak również prawo ustrojowe. Jeżeli chodzi o prawo procesowe to charakteryzuje się ono, że określa zasady oraz sposób podejmowanych czynności. Prawo materialne charakteryzuje się tym, że określa realizację praw, które następują na skutek wydania decyzji przez organy upoważnione do ich wydania. Z kolei prawo ustrojowe charakteryzuje się tym, że reguluje elementy administracji publicznej, jako organizacji. Stosowanie norm prawa administracyjnego może także rodzić pewne skutki w prawie karnym oraz prawie wykroczeń.

Osoby, które zmagają się z problemami odnoszącymi się do prawa administracyjnego mogą skorzystać z pomocą doświadczonych adwokatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Dzięki temu każdy klient może czuć się bezpiecznie oraz pewnie siebie, ponieważ niezależnie od prowadzonej sprawy wszystko przebiega w sposób rzetelny, a adwokaci zawsze są do dyspozycji klientów.

Do zakresu czynności, które są podejmowane przez kancelarię z zakresu prawa administracyjnego należy zaliczyć przede wszystkim:

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne
 • przygotowywanie wniosków stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
 • reprezentacja przed organami I oraz II instancji
 • reprezentacja przed Urzędem Patentowym
 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentacja przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • reprezentacja przed sądowymi kolegiami odwoławczymi
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • reprezentacja przed wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego
 • reprezentacja przed wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska
 • sporządzenie opinii, odwołań, skarg oraz udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego

Prawo administracyjne charakteryzuje się tym, że jest to różnorodna gałąź prawa, która zajmuje się regulowaniem stosunków prawnych w stosunku do tych podmiotów, dla których wspólnym mianownikiem jest organ administracji publicznej. Nasza kancelaria to zespół doświadczonych adwokatów, którzy na każdym etapie sprawy zajmują się zarówno doradztwem, jak również reprezentacją z zakresu prawa administracyjnego. Dlatego też w sposób kompleksowy jesteśmy z stanie zająć się Państwa problemem prawnym i okazać odpowiednią pomoc. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego każdy może czuć się w odpowiedni sposób zaopiekowany i bezpieczny, że jego sprawą zajmiemy się wyłącznie na najwyższym poziomie. Dodatkowo świadczymy również pomoc prawną z innych dziedzin prawna.