adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

FAQ

1. W jaki sposób można umówić się na spotkanie?
W celu ustalenia daty oraz godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 89 650 17 95. Termin i godzina spotkania zostanie dostosowany do możliwości Klienta.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania porady prawnej drogą telefoniczną lub elektroniczną?
Poradę prawną można uzyskać podczas indywidualnego spotkania. Kancelaria nie ma zwyczaju udzielać porad prawnych drogą telefoniczną bądź elektroniczną, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą rzetelności, jak również zagrażałoby etyce adwokackiej, którą każdy adwokat jest zobligowany przestrzegać.

3. Co należy przygotować i przynieść na spotkanie z Adwokatem?
Udając się na spotkanie w Kancelarii prosimy o przygotowanie wszelkich dokumentów związanych ze sprawą. W przypadku braku ich oryginałów w danej chwili proszę o przyniesienie ich kserokopii, by można tym samym dokładnie zapoznać się z problematyką sprawy.

4. Czy Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spoza Olsztyna?
Tak, Kancelaria prowadzi sprawy poza Olsztynem. Obszar działalności Kancelarii obejmuje terytorium całej Polski.

5. Czy informację przekazywane Adwokatowi są bezpieczne?
Adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej, dlatego też wszelkie informację jakie są przekazywane przez Klientów podczas spotkania, a ponadto w trakcie prowadzenia sprawy są zachowane w tajemnicy.

6. Ile kosztuje wynagrodzenia dla Adwokata za poradę prawną lub za prowadzenie sprawy?
Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest indywidualnie, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją i zależy od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy adwokata, jak również przewidywanego czasu jej trwania. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na to, aby adwokat prowadził sprawę, porada prawna jest bezpłatna.