adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo cywilne

1. Reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach o:

2. Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.

Odszkodowania Olsztyn

Prawo cywilne jest to nic innego, jak gałąź prawa, która charakteryzuje się tym, że obejmuje zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz te niemajątkowe, które występują między osobami fizycznymi oraz między osobami prawnymi, ale również pomiędzy innymi jednostkami opierających się na zasadzie równorzędności podmiotów. Należy również zaznaczyć, iż normy prawa cywilnego szczególnie się odznaczają w polskim systemie prawnym. Dzieje się tak, ponieważ normy te regulują przede wszystkim stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to nic innego, jak to, że samodzielnie kształtują one relacje pomiędzy sobą. Prawo cywilne można podzielić na trzy podstawowe rodzaje, do których można zaliczyć: część ogólną, prawo rzeczowe, jak również prawo materialne. Jeżeli chodzi o część ogólną to charakteryzuje się ona tym, że zawiera zasady oraz zagadnienia, które są wspólne dla prawa cywilnego. Prawo rzeczowe charakteryzuje się tym, że reguluje przede wszystkim prawo własności, zasiedzenie, użytkowanie, służebności gruntowe oraz służebności osobiste. Z kolei prawo materialne odznacza się tym, że do zakresu jego regulacji wchodzą przede wszystkim różne rodzaje umów, do których można zaliczyć w szczególności sprzedaż, pożyczkę, umowę o dzieło, a także umowę o roboty budowlane.

Nasza kancelaria świadczy usługi wyłącznie na najwyższym poziomie niezależnie od poziomu skomplikowanej sprawy cywilnej. W skład naszego zespołu wchodzą wyłącznie wykwalifikowani adwokaci, którzy mogą się pochwalić odpowiednim doświadczeniem z zakresu prowadzenia spraw związanych z prawem cywilnym. Jeżeli chodzi o czynności, których się podejmujemy w prawie cywilnym to należy do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie dokumentów
 • roszczenia wynikające z umów o zapłatę
 • roszczenia wynikające z umów niewłaściwego wywiązania się jeden ze stron
 • roszczenia wynikające z umów rękojmi
 • roszczenia wynikające z umów gwarancji
 • sprawy związane z odwołaniem darowizny
 • zniesienie współwłasności
 • darowizna
 • odszkodowania z tytułu szkody na osobie
 • odszkodowania z tytułu szkody na mieniu
 • odszkodowania z tytułu z tytułu umów ubezpieczenia
 • eksmisja
 • prowadzenie spraw o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali
 • prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie spraw o ustalenie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa autorskiego
 • prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia prawa dotyczące służebności drogi koniecznej
 • prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia prawa dotyczące służebności przesyłu
 • sporządzanie pism procesowych
 • opiniowanie umów
 • sporządzanie umów
 • reprezentacja przed sądem
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług, jeżeli chodzi o kwestię prawa cywilnego. W związku z tym niezależnie od wynikającego problemu możecie się Państwo zgłaszać, a z pewnością udzielona pomoc będzie odpowiednio satysfakcjonująca.