adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokat biskupiec nielegalne posiadanie narkotyków

Nielegalne posiadanie narkotyków – art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Jaka kara grozi za nielegalne posiadanie narkotyków? Jak się bronić w sytuacji, gdy znaleziono przy nas narkotyki? Jeżeli interesują Cię odpowiedzi na te pytania to zachęcam do przeczytania niniejszego wpisu.

Polskie prawo przewiduje karę za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych, które są zakazane. Za nielegalne posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Lista zakazanych środków odurzających stanowi załącznik nr 1 do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaś lista substancji psychotropowych stanowi załącznik nr 2 tejże ustawy.

POSIADANIE

Problemy interpretacyjne może sprawiać pojęcie „posiadanie”. Czy penalizowane (karane) jest każde posiadanie, czy stosuje się jakieś wyjątki?

Według słownika języka polskiego „posiadać” oznacza tyle co być właścicielem czegoś, mieć coś jako swoją własność. „Posiadanie” na gruncie prawa karnego nie jest rozumiane tożsamo z „posiadaniem” na gruncie prawa cywilnego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. wskazał, iż „analizowany zwrot (posiadanie – przyp. autora) nie tylko nie posiada na gruncie norm prawa karnego definicji legalnej (tak jak ma to miejsce w art. 336 k.c.), ale również nie jest to zwrot, którego znacznie w języku prawniczym byłoby jednoznaczne” (sygn. akt II KK 197/08). Pojęcie „posiadania” tłumaczy Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 listopada 2012 r. – „posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia” (sygn. akt II AKa 130/12). Krótko mówiąc, jeżeli masz przy sobie środek lub substancję niedozwoloną i masz możliwość decydowania o jej losie to jesteś jej posiadaczem.

ZNACZNA ILOŚĆ

Natomiast jeżeli nielegalnie posiadasz znaczną ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych to sprawa jest poważniejsza, ponieważ czyn ten zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ale ile to jest znaczna ilość?

W polskim prawie karnym nie ma definicji znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Niestety również w orzecznictwie sądów jak i wśród praktyków prawa nie wypracowano jednolitego stanowiska w tym zakresie. Z tego względu sądy orzekające w różnych częściach kraju mają odmienne podejście do tej kwestii. Jednakże dominującym poglądem jest to, iż znaczna ilość to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt III KK 25/13). Przy czym należy mieć na uwadze, iż podstawą uznania danej ilości za znaczną  nie może być wyłącznie ilość danego środka. O uznaniu za znaczną ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych decyduje:

  1. kryterium ilościowe, czyli waga określona w gramach, kilogramach, porcjach;
  2. kryterium jakościowe, czyli rodzaj danego środka lub substancji (narkotyki miękkie i twarde) oraz „jakość” danego środka lub substancji (właściwości odurzające i uzależniające);
  3. kryterium wartości rynkowej, czyli cena, jaką można uzyskać przy sprzedaży środka lub substancji na rynku.

 

Jak się bronić w sytuacji zatrzymania przez organy ścigania na skutek ujawnienia środków odurzających lub substancji psychotropowych?

Przede wszystkim pamiętać należy, iż jako osoba zatrzymana ma się stosowne uprawnienia (o których szczegółowo napiszę w jednym z kolejnych wpisów). W szczególności masz prawo do: odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania, poinformowania osoby najbliższej o zatrzymaniu. Z doświadczenia zawodowego wiem, iż pomoc adwokata na początkowym etapie postępowania może mieć pozytywny wpływ na jego satysfakcjonujące zakończenie. Dlatego też polecam zwrócić się o pomoc do adwokata bezpośrednio po zatrzymaniu.

adw. Wojciech Piłat

wpis aktualny na dzień 3 sierpnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *