adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
odszkodowania olsztyn

Czy ubezpieczyciel powinien pokryć koszty prywatnego leczenia?

Czy ubezpieczyciel sprawcy szkody likwidowanej z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powinien pokryć koszty prywatnego leczenia? Do tej pory praktyka była różna – zakłady ubezpieczeń odmawiały wypłacenia odszkodowania z tego tytułu argumentując, że świadczenia tego typu (np. rehabilitacja) można uzyskać z Narodowego Fundusz Zdrowia. Praktyka sądów była różna – jedne zasądzały takie roszczenia wobec powszechnie znanego faktu niedostępności usług medycznych (kolejki), inne zaś wymagały wykazania, że prywatne leczenie było wymagane z przyczyn medycznych.

Wątpliwości w powyższymi rozbieżnościami, Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 19 maja 2016 r. (Sygn. akt III CZP 63/15), rozważając zagadnienie prawne  „Czy  odpowiedzialność  ubezpieczyciela  wynikająca  z  umowy obowiązkowego ubezpieczenia   odpowiedzialności   cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów  leczenia  prywatnego  na  podstawie  art.  444  §  1  k.c.  jest uzależniona   od   braku   możliwości   skorzystania   przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby  zdrowia  albo  wydłużonego  okresu  oczekiwania  na  takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?”

podjął uchwałę:
Świadczenie    ubezpieczyciela   w    ramach    umowy obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej
posiadaczy   pojazdów   mechanicznych   obejmuje   także uzasadnione    i    celowe    koszty    leczenia    oraz    rehabilitacji poszkodowanego  niefinansowane  ze  środków  publicznych  (art.444 § 1 k.c.).

Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem

adw. Paweł Mąka

12 grudnia 2016 r.
Odszkodowania Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *