adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn

Prawo cywilne wprowadzenie

Prawo cywilne jest to jedna z najbardziej rozległych dziedzin prawa, która obowiązuje w polskim systemie prawnym. Prawo cywilne dzieli się na trzy rodzaje, do których należy zaliczyć: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, jak również prawo spadkowe. Jeżeli chodzi o prawo rzeczowe to charakteryzuje się ono przede wszystkim tym, że reguluje powstanie, treść, zmianę oraz ustanie praw własności i innych praw zarówno do rzeczy, jak i do zwierząt. Prawo zobowiązań charakteryzuje się tym, że obejmuje swym zakresem zespół norm prawnych, które obejmują formy wymiany dóbr oraz usług. Z kolei prawo spadkowe odznacza się tym, że reguluje przejście praw oraz obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

W skład zespołu kancelarii wchodzą wyłącznie najbardziej wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie prawa cywilnego, którzy są w stanie służyć pomocą w każdej sytuacji wymagającej rozwiązania problemu. Dzięki temu każdy klient może czuć się bezpiecznie mając koło siebie dobrego adwokata, jak również być bardziej pewnym siebie w sytuacji problemowej, ponieważ wszystkie istotne kwestie w sprawie załatwia za klienta pełnomocnik. Jeżeli chodzi o zakres działań, jakie są podejmowane przez kancelarię w odniesieniu do prawa cywilnego to należy tutaj zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

 • sprawy wynikające z roszczeń o zapłatę
 • reprezentacja przed sądem I oraz II instancji
 • sprawy wynikające z umów rękojmi
 • sprawy wynikający z umowy gwarancji
 • sprawy wynikające z odwołania darowizny
 • sprawy związane z zniesieniem współwłasności
 • eksmisja
 • pomoc w kwestii zasiedzenia nieruchomości
 • pomoc w sprawie skargi pauliańskiej
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowań związanych z czynami niedozwolonymi
 • ustalenie nieważności zawartych umów
 • pomoc prawny odnośnie umów leasingu
 • pomoc prawna odnośnie umów spedycji
 • pomoc prawna odnośnie umów komisu
 • pomoc prawna odnośnie umów dożywocia
 • pomoc prawna odnośnie umów cesji
 • rozwody
 • separacje
 • odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia
 • odszkodowania z tytułu powstałej szkody na mieniu oraz powstałej szkody na rzeczy
 • sprawy związane z rozgraniczeniem nieruchomości
 • sprawy związane z ochroną dóbr osobistych
 • sprawy związane z prawem autorskim
 • sprawy związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, jak również z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy związane z zakresem ustanowienia służebności drogi koniecznej, jak również ustanowienia służebności przesyłu
 • sprawy związane z wynagrodzeniem dotyczącym bezumownego korzystania z lokali
 • sporządzanie wniosków, opinii, raportów, pozwów
 • reprezentowanie klienta również w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo cywilne jest to specyficzna gałąź prawa, ponieważ jest ona bardzo rozległa. Należy również zaznaczyć, że Kodeks prawa cywilnego składa się z trzech rozdziałów, do których należy zaliczyć: I rozdział (małżeństwo), II rozdział (pokrewieństwo), III rozdział (opieka i kuratela). Trzeba także pamiętać, że w obowiązującym systemie prawnym istnieje wiele odrębnych ustaw, ale takich które są także regulowane przez stosunki cywilno-prawne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *