adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
uprawnienia podejrzanego w postępowaniu karnym adwokat olsztyn

Uprawnienia podejrzanego w postępowaniu karnym

Czasami wystarczy jeden błąd lub chwila nieuwagi i można stać się podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Dlatego warto znać uprawnienia podejrzanego w postępowaniu karnym.

Kto to jest podejrzany?

Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego (art. 71 § 1 k.p.k.). W praktyce, aby stać się podejrzanym zgromadzony w sprawie materiał dowodowy musi uprawdopodabniać, że popełniło się dany czyn zabroniony.

Czy podejrzany ma zagwarantowane jakieś uprawnienia?

Oczywiście, Kodeks postępowania karnego określa, iż podejrzanemu przysługuje szereg praw, m. in:

 • prawo do ustanowienia obrońcy. Oznacza, że jako podejrzany masz prawo do skorzystania z pomocy obrońcy z wyboru. To od Ciebie zależy jakiego obrońcę wybierzesz. Oczywistym jest, że w takich sytuacjach warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata.
 • prawo do żądania wyznaczenia obrońcy z urzędu. Oznacza, że jeżeli nie stać Cię na wyznaczenie obrońcy z wyboru, możesz złożyć wniosek o przyznanie Ci obrońcy z urzędu.
 • prawo do kontaktu z obrońcą. W przypadku Twojego zatrzymania bądź tymczasowego aresztowania masz prawo do kontaktu z ustanowionym obrońcą. Jeżeli wcześniej nie zleciłeś prowadzenia swojej sprawy obrońcy, może to zrobić w Twoim imieniu rodzina, osoba najbliższa bądź inna osoba.
 • prawo do składania wyjaśnień. Oznacza to, iż w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego możesz zrelacjonować swoją wersję zdarzenia.
 • prawo odmowy składania wyjaśnień. Oznacza to, iż bez podania przyczyny możesz odmówić relacji swojej wersji zdarzenia. Co istotne, odmowa składania wyjaśnień nie może pociągać dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Oznacza to, iż jeżeli w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego padnie pytanie, na które nie chcesz lub nie możesz udzielić odpowiedzi, możesz odmówić odpowiedzi na to pytanie. W tym przypadku również odmowa odpowiedzi na pytanie nie może pociągać dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • prawo składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa/dochodzenia. Oznacza to, iż na każdym etapie postępowania możesz składać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie świadka, o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, o przeprowadzenie eksperymentu procesowego itd.
 • prawo do korzystania z pomocy tłumacza. Jeżeli w wystarczającym stopniu nie władasz językiem polskim możesz żądać bezpłatnego udziału tłumacza w każdej czynności procesowej z Twoim udziałem.
 • prawo uzyskania dostępu do akt postępowania. Oznacza, że masz prawo, za zgodą prokuratura, zapoznać się z aktami Twojej sprawy oraz bezpłatnie wykonać ich fotokopie albo odpłatnie wykonać ich kserokopie.
 • prawo do złożenia wniosku o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania. Oznacza, że przed oficjalnym zakończeniem postępowania przygotowawczego możesz zapoznać się z aktami sprawy, a prowadzący sprawę prokurator w skrócie zreferuje Ci najważniejsze dowody.
 • prawo do żądania uzupełnienia materiałów postępowania. Oznacza to, że w terminie 3 dni od daty końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania możesz składać wnioski dowodowe.

Z własnej praktyki wiem, że pomoc doświadczonego obrońcy od początku postępowania może w istotny sposób przyczynić się do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. Jeżeli Ty również potrzebujesz pomocy w sprawie karnej, służę pomocą na każdym etapie postępowania.

adw. Wojciech Piłat

wpis aktualny na dzień 30 sierpnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *