adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
adwokaci olsztyn
posiadanie narkotyków na własny użytek porady prawne olsztyn

Posiadanie narkotyków na własny użytek

W poprzednim wpisie omówiłem przestępstwo nielegalnego posiadania narkotyków. Jednakże pozostaje jeszcze kwestia posiadania narkotyków na własny użytek. Czy dozwolone jest posiadanie narkotyków na własny użytek? Odpowiedzi na to pytanie udzielę w poniższym artykule.

Czy dozwolone jest posiadanie na własny użytek?

Od 2012 r. do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został wprowadzony przepis art. 62a, który stanowi, iż w przypadku posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek, postępowanie karne można umorzyć. Warunkiem umorzenia jest wystąpienie następujących przesłanek:

– posiadanie środków odurzających w ilości nieznacznej,

– środki przeznaczone są na własny użytek,

– orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu,

– stopień społecznej szkodliwości jest znikomy.

Kiedy ilość posiadanych środków lub substancji zostanie uznana za ilość nieznaczną?

Ustawodawca nie zdecydował się umieścić w ustawie definicji „ilości nieznacznej”. Celem tego zabiegu było pozostawienie luzu decyzyjnego organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Chcąc ustalić, czy mamy do czynienia z „ilością nieznaczną” pomocniczo można sięgnąć do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w którym Sąd stwierdził, iż: „nieznaczna ilość narkotyku to ilość niewielka, odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większa, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb” (wyrok z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt II AKa 161/00). Jak wynika z powyższego „ilością nieznaczną” może być nawet jedna lub dwie porcje danego środka lub substancji. Oczywiście trzeba mieć świadomość, iż ostateczna decyzja o uznaniu ilości zatrzymanego środka lub substancji jako „ilości nieznacznej” należy do organu prowadzącego sprawę: prokuratora lub sędziego.

Jak się bronić w sytuacji zatrzymania przez organy ścigania na skutek ujawnienia środków odurzających lub substancji psychotropowych?

Przede wszystkim pamiętać należy, iż jako osoba zatrzymana ma się stosowne uprawnienia (o których szczegółowo napiszę w jednym z kolejnych wpisów), w tym w szczególności: prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania, prawo do poinformowania osoby najbliższej o zatrzymaniu, prawo do kontaktu z adwokatem. Z doświadczenia zawodowego wiem, iż pomoc adwokata na początkowym etapie postępowania może mieć pozytywny wpływ na jego satysfakcjonujące zakończenie, dlatego też polecam zwrócić się o pomoc do adwokata bezpośrednio po zatrzymaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *